University Toppers for the Academic Session 2021-22

 

 

 

 

 

S.No. Name Class University Position
1 Kunal Nayyar BCA-5th Sem

BCA-6th Sem

5th

2nd

2 Harsh Singla BCA-5th Sem

BCA-6th Sem

7th

2nd

3 Manjot Singh BCA-5th Sem

BCA-6th Sem

9th

3rd

4 Angadvir Singh Chawla BBA-5th Sem

BBA- 6th

4th

2nd

5 Honey Chaudhary BBA-5th Sem 5th
6 Piyush Gupta BBA-5th Sem 7th
7 Varun Shah BCA-3rd Sem 1st
8 Lakshay Malhotra BCA-3rd Sem 4th
9 Shubham kumar BCA-3rd Sem 8th
10 Lalit Chuhan BCA-3rd Sem 9th
11 Kanav Singla BCA-3rd Sem 9th
12 Suvrat Jain BCA-1st Sem 3rd
13 Gautam Bhanot BCA-1st Sem 5th
14 Akhil Garg BCA-1st Sem 6th
15 Bhuvesh Gupta BCA-1st Sem 6th
16 Tarun Chawla BCA-1st Sem 6th
17 Abhishek Kaplish BCA-1st Sem 10th
18 Shagun Thakur BBA-3rd Sem 3rd
19 Ekjot Singh BBA-3rd Sem 5th
20 Sam Sharma BBA-3rd Sem 6th
21 Gurjashan Singh M.Sc IT 1st Sem 1st
22 Sonica M.Sc IT 1st Sem

M.Sc IT 2nd Sem

2nd

2nd

23 Karandeep Singh M.Sc IT 1st Sem

M.Sc IT 2nd Sem

2nd

10th

24 Gurpinder Singh M.Sc IT 1st Sem

M.Sc IT 2nd Sem

8th

9th

25 Abhinav PGDCA -1st Sem 6th
26 Bhupinder PGDCA -1st Sem 6th
27 Pooja Patel PGDCA -1st Sem 4th
28 Garima PGDCA -1st Sem 5th
29 Shagun Thakur BBA 3rd Sem 3rd
30 Ekjot Singh BBA 3rd Sem

BBA 4th Sem

5th

2nd

31 Sam Sharma BBA 3rd Sem 6th
32 Angad Vir Singh BBA 5th Sem 4th
33 Honey Chaudhary BBA 5th Sem 5th
34 Piyush Gupta BBA 5th Sem 7th
35 Saurabh Taneja BCOM- 3rd Sem 3rd
36 Shubita Gupta BCOM- 3rd Sem 4th
37 Anmol Bhatia BCOM- 3rd Sem

BCOM- 4th Sem

5th

4th

38 Ankur BCOM- 3rd Sem

BCOM- 4th Sem

6th

2nd

39 Meha Maggo BCOM- 6th Sem 10th
40 Mohit PGDMM – 1st Sem 1st
41 Tamanna PGDMM – 1st Sem 2nd
42 Palak PGDMM – 1st Sem 3rd
43 Keshav PGDMM – 1st Sem 4th
44 Nasreen PGDMM – 1st Sem 5th
45 Muskan PGDMM – 1st Sem 6th
46 Nazrana PGDMM – 1st Sem 7th
47 Dwipaayan PGDMM – 1st Sem 8th
48 Harpinder Kaur MA HIS – 4th Sem 8th
49 Navjot Singh MA HIS  – 4th Sem 9th