University Toppers for the Academic Session 2021-22

 

 

 

 

S.No. Name Class University Position
1 Kunal Nayyar BCA-5th Sem 5th
2 Harsh Singla BCA-5th Sem 7th
3 Manjot Singh BCA-5th Sem 9th
4 Angadvir Singh Chawla BBA-5th Sem 4th
5 Honey Chaudhary BBA-5th Sem 5th
6 Piyush Gupta BBA-5th Sem 7th
7 Varun Shah BCA-3rd Sem 1st
8 Lakshay Malhotra BCA-3rd Sem 4th
9 Shubham kumar BCA-3rd Sem 8th
10 Lalit Chuhan BCA-3rd Sem 9th
11 Kanav Singla BCA-3rd Sem 9th
12 Suvrat Jain BCA-1st Sem 3rd
13 Gautam Bhanot BCA-1st Sem 5th
14 Akhil Garg BCA-1st Sem 6th
15 Bhuvesh Gupta BCA-1st Sem 6th
16 Tarun Chawla BCA-1st Sem 6th
17 Abhishek Kaplish BCA-1st Sem 10th
18 Shagun Thakur BBA-3rd Sem 3rd
19 Ekjot Singh BBA-3rd Sem 5th
20 Sam Sharma BBA-3rd Sem 6th
21 Gurjashan Singh M.Sc IT 1st Sem 1st
22 Sonica M.Sc IT 1st Sem 2nd
23 Karandeep Singh M.Sc IT 1st Sem 2nd
24 Gurpinder Singh M.Sc IT 1st Sem 8th
25 Abhinav PGDCA 6th
26 Bhupinder PGDCA 6th
27 Pooja Patel PGDCA 4th
28 Garima PGDCA 5th
29 Shagun Thakur BBA 3rd Sem 3rd
30 Ekjot Singh BBA 3rd Sem 5th
31 Sam Sharma BBA 3rd Sem 6th
32 Angad Vir Singh BBA 5th Sem 4th
33 Honey Chaudhary BBA 5th Sem 5th
34 Piyush Gupta BBA 5th Sem 7th
35 Saurabh Taneja BCOM- 3rd 3rd
36 Shubita Gupta BCOM- 3rd 4th
37 Anmol Bhatia BCOM- 3rd 5th
38 Ankur BCOM- 3rd 6th
39 Mohit PGDMM 1st
40 Tamanna PGDMM 2nd
41 Palak PGDMM 3rd
42 Keshav PGDMM 4th
43 Nasreen PGDMM 5th
44 Muskan PGDMM 6th
45 Nazrana PGDMM 7th
46 Dwipaayan PGDMM 8th